Over de StichtingOrganisatie

Organisatie structuur en (onbezoldigd) bestuur

Volledige naam van de stichting:
Stichting Voedseltuin De Pluimerije

RSIN/fiscaalnummer: 8627.61.347
KVK: 83188592 

Naam van de oprichters (niet-bestuur):
Maria Lina Bakker-Barel (Marjolein)
Jacob Andries Bakker (Jan-Jaap)

Vestigingsadres van de stichting:
Lageveldseweg 2, 7973 KR te Darp

Naam van de bestuurders + verdeling van de functies:
Penningmeester: Gonja Hagemeijer – info@stichtingdepluimerije.nl
Secretaris: Linda Veld – lveld@stichtingdepluimerije.nl
Voorzitter: Judith van Vlijmen – jvanvlijmen@stichtingdepluimerije.nl

Kenmerken organisatie:

 • transparantie en fair naar iedereen
 • sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd
 • bestuur en beleid op basis van evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen

Bijdrage aan duurzame samenleving

Stichting Voedseltuin De Pluimerije wil samen met De Pluimerije een positieve bijdrage leveren aan een duurzame en toekomstbestendige samenleving. Dit willen wij doen door een groene ontmoetingsplek te creëren waarbij we mensen op laagdrempelige wijze met elkaar verbinden.
De activiteiten bestaan uit een mix van:

 • Het telen van groente, fruit, bloemen en kruiden in het kader van geplande sociale activiteiten.
 • Het organiseren van activiteiten ter bevordering van het zelfstandig functioneren van mensen.
 • Het vergroten van kennis en bewustwording van de herkomst van gezond voedsel.
 • Donaties in natura aan lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld De Voedselbank.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee een rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Gezonde financiële basis

Stichting Voedseltuin de Pluimerije streeft naar een gezonde balans met een diversiteit aan inkomsten (stromen). De volgende aspecten gelden hierbij als financiële uitgangspunten:

 • Het werven van subsidies en fondsenwerving vanuit Stichting De Pluimerije zijn met name gericht op het uitvoeren sociale (integratie) projecten en de benodigde (opstart) investeringen voor de tuin activiteiten.
 • Het benaderen en betrekken van lokale particulieren en ondernemingen ten behoeve van donaties, die zich verbonden voelen met de activiteiten en doelstelling van De Pluimerije.
 • Het organiseren van verschillende activiteiten op en door de Pluimerije, waardoor een directe inkomstenbron ontstaat.

Doneren

Vind je ons initiatief mooi en wil je ons graag steunen? Elke donatie, hoe klein ook, is van harte welkom en zal zinvol worden besteed.

Doneren kan op NL 55 ABNA 0107741350 t.n.v. Stichting Voedseltuin De Pluimerije. Dankjewel!

Contact

Vuur in de vuurschaal